Support of hut Chata pod Rysmi in High Tatras

Viktor Beránek announced at site Chaty pod Rysmi (2250 m) possibility for financial funding to finish rebuilding of hut Chata pod Rysmi. He presented it with his excellent style, so I immediately sent him 100 EUR on his account.

Chata pod Rysmi with Czech peal
Chata pod Rysmi with Czech peal

Announcement in Slovak language from hut's web:
Začínajú sa hlásiť záujemci o sponzorstvo konkrétnej veci na novej chate. Keď máte záujem o tento druh sponzorstva, môžete volať na moje tel. číslo 0903 181051 a dohodnúť ďaľší postup. Prvú vec, ktorú by sme postavili za tieto peniaze, bude kachlová pec, ktorá bude vykurovať 5 miestností / jedáleň, sušiareň, bivak a obe nocľahárne./ V peci sa bude dať aj piecť. Ohnisko bude čiastočne presklené. Okolo pece bude urobené sedenie. Zoznam sponzorov aj so sumou bude uvedený na tejto stránke. Výška faktúry a celkové vyúčtovanie bude prístupné každému kto prispeje. Sponzori nad 100 euro dostanú preukaz doživotnej zľavy 100 % na náš čaj / najlepší vo vesmíre / a 50 % na ubytovanie / s prednostným právom spať na peci! / a moje DVD Zajatci slobody film o vysokohorských nosičoch, živote v horách a jednej chate.Číslo účtu na ktoré môžete poslať peniaze je: 0494332733/0900. Do poznámky napíšte svoje meno a adresu! ĎAKUJEME!

Morning ascend from hut to pass Váha, Kopky peak in background
Morning ascend from hut to pass Váha, Kopky peak in background

Dušan skiing to Czech valley below ridge of Rysy
Dušan skiing to Czech valley below ridge of Rysy

Similar articles

Comment

Please, write politely and on topic. Keep rules and use formatting mentioned below page form.

 

Rules and formatting possibilities

  • Do not use HTML tags, blog supports sexy formatting texy. For instance new paragraph you can get byt 2x new lines, citation starts by ">", URL: "text URL":odkaz, **tučně**, *kurzíva*
  • Adreses starting with http:// will be automatically transferred to URLs
  • The only two necessary issues in page form are Name and your note
  • On foregoing comment you can refer by [2]
|